Home

In scholen kan heel wat energie bespaard worden. Een potentieelstudie van het IWT (2001) wijst op een besparingspotentieel van 36%-38% op het brandstofverbruik en 39-45% op het elektriciteitsverbruik.

In de praktijk wordt echter weinig vooruitgang geboekt omwille van een gebrek aan financiële middelen en organisatorische ondersteuning. Naast de financieel-technische uitwerking van energiebesparing is ook het maatschappelijk aspect niet te onderschatten : leerlingen zijn namelijk de klimaatambassadeurs van de toekomst.

Het energieke scholen-project wil met een breed-gedragen coöperatieve aanpak het energiegebruik in Vlaamse scholen drastisch verduurzamen. Via een structurele samenwerking -waarvan 3 coöperaties (CORE, EnergieID en Efika Engineering) en het Kyoto in het Pajottenlandproject van het educatief centrum de Paddenbroek (vzw)- wordt een methodiek uitgewerkt die voor concrete energiebesparing moet zorgen. Milieuzorg op School richt zijn pijlen bovendien op de sensibilisatie van de leerlingen.